Voor vragen, bel 013 594 4481Mail ons

Duurzame Inzetbaarheid

Uit het FKB worden thans de volgende projecten ontplooid:

Wat is duurzame inzetbaarheid?
Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken, binnen of buiten de organisatie. Investeren in duurzame inzetbaarheid is investeren in Gezondheid en vitaliteit, Vakmanschap en ontwikkeling en Flexibiliteit en betrokkenheid. Als sociale partners in de technische groothandel ondersteunen wij werkgevers en werknemers hier graag bij.

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont
Investeringen in duurzame inzetbaarheid kan jou als werkgever en als werknemer veel opleveren. Het kan bijvoorbeeld het ziekteverzuim reduceren, de productiviteit vergroten of het imago van het bedrijf verbeteren. Werknemers kunnen door te investeren in de duurzame inzetbaarheid hun arbeidsmarktpositie versterken, gezond en vitaal blijven en/of het werkplezier vergoten. Genoeg redenen om met duurzaam inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Over het project
In de Technische groothandel neemt het aantal oudere werknemers en het aandeel werknemers met langere dienstverbanden toe. De vergrijzing aan de ene kant en de ontgroening aan de andere kant vraagt om nieuw beleid waarmee werknemers langer gezond en gemotiveerd inzetbaar kunnen blijven en hun kennis en ervaring op verantwoorde wijze kunnen overdragen op de jongere generaties.

Steeds meer werkgevers en werknemers onderschrijven het belang van investeren in duurzame inzetbaarheid van mensen. Voor gezonde en productieve bedrijven zijn immers gezonde, productieve èn gemotiveerde mensen nodig. Ook in de Technische Groothandel.

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont! Werkgevers en vakbonden investeren daarom in begeleiding en ondersteuning van medewerkers en werkgevers op dit thema. Met informatie, onderzoek, bijeenkomsten en instrumenten willen we een bijdrage leveren aan het fit blijven van werknemers en bedrijven. Om van duurzaam inzetbaarheid in de technische groothandel een succes te maken hebben we de werkgevers en werknemers in de sector hard nodig.

Dag van de Duurzame Inzetbaarheid in de Technische Groothandel
Op donderdag 21 januari 2016 organiseren wij een speciale middag over DI. De middag is toegankelijk voor werkgevers en werknemers werkzaam in de TG.
Lees verder onder Agenda.

Links
Voor meer informatie, instrumenten en praktijkverhalen zie ook:

Contact
Het FKB wordt bij de uitvoering van dit project ondersteund door het bureau a-advies.
Heeft u vragen over dit project? Mail dan naar Chantal Nijhuis van a-advies.

Bekijk meer thema's

Contact info

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Technische Groothandel
Reitseplein 8
5037 AA Tilburg

013 594 4481

helpdesk@technischegroothandel.org