Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Arbeidsvoorwaarden-CAO Technische Groothandel

Het afsluiten van de CAO voor de Technische Groothandel
Sociale partners in de Technische Groothandel sluiten sinds meer dan 60 jaar een CAO voor de Arbeidsvoorwaarden in de Technische Groothandel. Dit doen zij in eerste instantie voor hun eigen leden. Doordat de CAO telkens algemeen verbindend wordt verklaard (AVV-verklaring) door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, geldt de CAO voor alle werkgevers en werknemers in de Technische Groothandel.

Digitale versie van de CAO
Kijk in de map CAO’s bij Documentatie voor alle digitale versies van de CAO’s voor de Technische Groothandel door de jaren heen. Voorts kunnen alle werkgevers en werknemers in de Technische Groothandel gratis een CAO-boekje op vragen.

Informatie over de CAO
Sociale partners willen altijd een zo duidelijk mogelijke CAO-tekst zodat er zo min mogelijk discussie over kan ontstaan. Maar discussie zal er altijd zijn. Klik hier voor de meest gestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden. Voor uitleg van de CAO-bepalingen kunnen werkgevers terecht bij WTG, werknemers bij FNV Handel, CNV Dienstenbond of De Unie.

Vaste Commissie: uitspraken over CAO-bepalingen
Het kan gebeuren dat er tussen een werkgever en één of meer werknemers onenigheid bestaat over de manier waarop een CAO-bepaling moet worden toegepast. Op dat moment kunnen zij de Vaste Commissie voor de Technische Groothandel vragen om een beslissing. De Vaste Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van CAO-partijen, drie vanuit WTG en drie vanuit FNV Handel, CNV Dienstenbond en De Unie.

CAO-documentatie
Kijk op onze documentenpagina voor documenten over de Arbeidsvoorwaarden-CAO.

Bekijk meer thema's

Contact info

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Technische Groothandel
Reitseplein 1
5037 AA Tilburg


helpdesk@technischegroothandel.org