Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Wat is het FKB?

Het FKB staat voor Fonds Kollektieve Belangen voor de Technische Groothandel. Het FKB is een stichting die is opgericht door sociale partners in de Technische Groothandel.

Sociale partners in de Technische Groothandel vinden het belangrijk dat er structureel projecten, initiatieven en andere zaken plaatsvinden. Daartoe hebben zij het FKB opgericht. Het FKB is een fonds waaraan alle ondernemingen elk jaar een FKB-premie voor betalen en met die gelden worden deze projecten bekostigd.

Alleen als een onderneming verplicht onder de werkingssfeer van de Technische Groothandel valt en daardoor jaarlijks de FKB-premie betaalt, kan zij aanspraak maken op de activiteiten die het FKB Technische Groothandel aanbiedt.

Het FKB een stichting met een bestuur dat paritair is samengesteld uit sociale partners.
De administratie is met ingang van 2015 uitbesteed aan het bureau Wissenraet van Spaendonck te Tilburg

Print dit artikelE-mail dit artikel

Wat is het FKB?

Het FKB staat voor Fonds Kollektieve Belangen voor de Technische Groothandel. Het FKB is een stichting die is opgericht door sociale partners in de Technische Groothandel.

Sociale partners in de Technische Groothandel vinden het belangrijk dat er structureel projecten, initiatieven en andere zaken plaatsvinden. Daartoe hebben zij het FKB opgericht. Het FKB is een fonds waaraan alle ondernemingen elk jaar een FKB-premie voor betalen en met die gelden worden deze projecten bekostigd.

Alleen als een onderneming verplicht onder de werkingssfeer van de Technische Groothandel valt en daardoor jaarlijks de FKB-premie betaalt, kan zij aanspraak maken op de activiteiten die het FKB Technische Groothandel aanbiedt.

Het FKB een stichting met een bestuur dat paritair is samengesteld uit sociale partners.
De administratie is met ingang van 2015 uitbesteed aan het bureau Wissenraet van Spaendonck te Tilburg