Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Vroegpensioen

Regelingen voor Vervroegd uittreden en Ouderdomspensioen

Vervroegd uittreden (zie ook www.vptech.nl)

In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben sociale partners in de Technische Groothandel besloten om werknemers de mogelijkheid te bieden om vervroegd uit te treden. Daartoe hadden zij de VUTECH-CAO in het leven geroepen. De VUTECH was een omslagstelsel, dus zonder opbouw van individuele rechten.

Gedwongen door politieke besluitvorming werd in 2001 de VP-TECH-regeling (Vroegpensioenregeling voor de Technische Groothandel ) ingesteld. De VP-TECH was op kapitaaldekking gebaseerd: iedereen bouwt zelf een kapitaal op waarmee men vervroegd uittreden.

Wederom kwam de politiek er tussen: in 2005 moest de VP-TECH-regeling worden afgeschaft. Eind 2005 werd door sociale partners besloten dat werknemers geboren vóór 1950 vervroegd moesten blijven kunnen uittreden zodat voor hen de VUTECH nog blijft bestaan. In 2014 was de VUTECH derhalve voor het laatst actief zijn. Voor werknemers geboren op 1 januari 1950 en daarna, geldt geen regeling voor vervroegd uittreden.De VUTECH is inmiddels in liquidatie.

De VP-TECH blijft bestaan voor degenen die daar individueel pensioen hebben opgebouwd totdat de regeling in 2005 stopte. Voor verdere informatie dient u te kijken op www.vptech.nl.

Ouderdomspensioen
De Technische Groothandel kent geen collectieve regeling voor een ouderdomspensioen (= bedrijfstakpensioenfonds “BPF”). Elke werkgever regelt dit al dan niet zelf. Naar schatting 80% van de werknemers in de Technische Groothandel kan momenteel gebruik maken van een collectieve pensioenregeling via de werkgever, de anderen dus niet.

Sociale partners vinden het niet goed dat de ene werknemer wel en de andere werknemer bij een andere technische groothandel geen gebruik kan maken van een collectieve pensioenregeling en adviseren elke werkgever in de Technische Groothandel een pensioenregeling voor de medewerkers aan te bieden.

Bekijk meer thema's

Contact info

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Technische Groothandel
Reitseplein 1
5037 AA Tilburg


helpdesk@technischegroothandel.org