Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Voortgang CAO-thema's op 1 juni verder besproken, aanpassing term bruto-inkomen

vrijdag 02 juni 2023

CAO-partijen hebben op donderdag 1 juni jl. weer bij elkaar gezeten. De thema’s Loongebouw, Inventarisatie pensioenen, Duurzame inzetbaarheid, Leesbaarheid van de CAO en Invulling van de CAO à la carte zijn weer verder door de CAO-partijen uitgewerkt en er zijn weer goede vervolgstappen gezet. Op 6 juli 2023 is de volgende bijeenkomst gepland.

CAO-partijen hebben ook geconstateerd dat in artikel 49 van de CAO over het netto inkomen gesproken wordt terwijl dat eigenlijk het bruto inkomen dient te zijn. In de volgende vast te stellen CAOo-tekst zal deze term dan ook gewijzigd worden van netto naar bruto inkomen. Organisaties kunnen deze wijziging reeds in de praktijk gaan toepassen.

Terug