Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Geen onderhandelingsresultaat over nieuwe CAO

dinsdag 19 december 2023

CAO-partijen hebben vandaag voor de laatste maal dit jaar onderhandeld over de nieuwe af te sluiten cao. Partijen zijn elkaar wel genaderd maar dit heeft niet geleid tot een onderhandelingsresultaat. 

Partijen hebben op hoofdlijnen belangrijke toenadering gevonden, echter op het gebied van de loonontwikkeling liggen partijen dusdanig ver uit elkaar dat er niet gesproken kan worden van een onderhandelingsresultaat. Dit heeft ertoe geleid dat de werkgevers nu een eindbod zullen formuleren en dat eindbod zal worden voorgelegd door de vakbonden aan de achterban. Partijen hopen meer duidelijkheid te kunnen verschaffen in januari 2024. Het eindbod van WTG is hier te lezen.

Terug