Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Administratie FKB verhuisd per 1-1-2015

maandag 22 december 2014

Administratie FKB verhuisd per 1-1-2015
Het FKB Technische Groothandel is het sociaal fonds waarmee sociale partners allerlei projecten initiëren voor werkgevers en werknemers in de Technische Groothandel. Jaarlijks dragen alle technische groothandels 0,1% van de loonsom bij aan het FKB.

Tot en met 2014 werd de administratie en de premie-inning uitgevoerd door Syntrus Achmea. Per 1 januari 2015 is de administratie verhuisd naar het bureau Wissenraet Van Spaendonck ("Wispa") te Tilburg. Wispa zal dus vanaf 2015 in naam van het FKB verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de administratie van het FKB zoals de premie-inning.

Voor meer informatie bekijk onze documentatie.

Terug