Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

5 jaar Arbo Technische Groothandel: wat is er bereikt?

zondag 04 mei 2014

5 jaar Arbo Technische Groothandel: wat is er bereikt?

In 2008 besloten sociale partners in de Technische Groothandel dat arbo een prominente plek moest krijgen in de technische groothandelsondernemingen. Met een kleine projectgroep en 5 arboambassadeurs werd een ambitieus arboprogramma ontplooid.

In het Rapport 5 jaar Arbo in de Technische Groothandel 2008-2013 leest u alles over de hoogtepunten uit vijf jaar Arboprogramma in de Technische Groothandel. Wat is er in deze 5 jaar gedaan, wat is er bereikt, is de Technische Groothandel meer met arbo bezig? Welke resultaten zijn de afgelopen periode geboekt? Welke lessen kunnen wij daaruit leren? En welke stappen moeten wij nog zetten om de ingezette positieve ontwikkeling duurzaam te verankeren?
Sociale partners in de Technische Groothandel zijn trots op de successen die de afgelopen jaren zijn geboekt. Thans is het zaak de opgebouwde infrastructuur in stand te houden en uit te breiden. Een mooie ambitie, die wij graag willen waarmaken.
Terug