Vervolg overleg sociale partners op 29 april 2019

dinsdag 09 april 2019

Sociale partners in de Technische Groothandel zullen op 29 april verder praten over de nieuwe CAO. CAO-partijen zijn op 1 en 8 april 2019 bijeengekomen en hebben de contouren van de nieuwe CAO vastgesteld. Gezamenlijk hebben zij een beeld ontwikkeld hoe zij als sociale partners op langere termijn de Technische Groothandel willen vormgeven (met name over de thema's duurzame inzetbaarheid, pensioen, werktijden, toeslagen en dagvenster, functie- en salarisgebouw). Zij hebben afgesproken dat zij de volgende keer (29 april) met elkaar concrete voorstellen over deze onderwerpen zullen bespreken. 

Terug