Nieuwe loonschaal vanwege CAO-verhoging van 1% per 1 juli 2022

maandag 16 mei 2022

Per 1 juli 2022 geldt er een CAO-verhoging van 1%. Hierdoor geldt er een nieuwe CAO-salarisschaal vanaf diezelfde datum. Op onze website kunt u de nieuwe salarisschaal hier downloaden. De schaal staat ook op bladzijde 42 van de nieuwste versie van het CAO-boekje van 1 juli 2022.

Terug