Koningsdag en Bevrijdingsdag 2020: extra vrije dagen

donderdag 05 september 2019

In 2020 leveren Koningsdag en Bevrijdingsdag een extra vrije dag op. Dit volgt uit artikel 41 lid 1 sub f en g van de CAO. Daarin staat dat de dag waarop de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning wordt gevierd een extra vrije dag oplevert en dat dit ook geldt voor Bevrijdingsdag in lustrumjaren (de jaren die eindigen op een 0 of een 5). In 2020 vallen beide dagen tijdens de reguliere werkweek en dus niet in het weekend.

Zie ook onze Agendapagina.

Terug