Informeel Agenda-overleg CAO-partijen op 26 september 2019 hervat

maandag 26 augustus 2019

Op 1 juli 2019 zijn CAO-partijen informeel bijeen geweest voor de nieuwe CAO. De uitkomst is dat CAO-partijen dit overleg na de zomer zullen hervatten. Inmiddels hebben zij 26 september 2019 als vervolgdatum vastgesteld.

Terug