FKB-premie 2019: 0,1%

donderdag 03 januari 2019

In 2019 bedraagt de FKB-premie 0,1% van de loonsom van de onderneming. Dit is hetzelfde percentage als in 2018. De premie wordt door de werkgever betaald. Om de loonsompremie te berekenen, vraagt de FKB-administrateur (Wissenraet & Van Spaendonck) in het tweede kwartaal de loonsom uit bij alle verplicht aangesloten bedrijven in de Technische Groothandel.

Terug