Aanpassing CAO-salarisschaal per 1 januari 2020

woensdag 20 november 2019

Per 1 januari 2020 wordt het minimumloon verhoogd met 1,1%. Daardoor is de CAO-salarisschaal op enkele punten aangepast. Op onze website kunt u de nieuwe salarisschaal downloaden

Terug