Aanpassing CAO-loonschalen per 1 juli en 1 oktober 2018

maandag 28 mei 2018

Per 1 juli 2018 wijzigt de Wet minimumloon. Daardoor is de CAO-salarisschaal van 1 april 2018 op enkele punten aangepast. Voorts vindt er op grond van artikel 32 lid 1 van de CAO op 1 oktober 2018 een loonstijging plaats van 0,8% op de schalen en de daadwerkelijke schalen.

Daardoor is er een nu een CAO-salarisschaal van 1 juli 2018 en een nieuwe CAO-salarisschaal van 1 oktober 2018. U kunt hier de nieuwste versie van de schalen downloaden. Deze schalen vervangen de schalen zoals vermeld in bijlage 1 van het CAO-boekje. 

De eenmalige uitkering van € 150 in juli 2018 (art. 32 lid 1 CAO) heeft geen invloed op de CAO-salarisschalen.

Terug