0,8% salarisverhoging op 1 oktober 2017

1 oktober 2017

Op 1 oktober 2017 vindt er op grond van artikel 32 lid 1 van de CAO Technische
Groothandel 2016-2018 een salarisverhoging van 0,8% plaats in de Technische
Groothandel. De verhoging is van toepassing op:
- de CAO-salarisschalen
(Bijlage 1 van de CAO, klik hier voor de salarisschaal van 1 oktober 2017)
- de daadwerkelijk betaalde salarissen.

Terug